LECTURAS DE LINGUA E LITERATURA GALEGA.


Libros de lectura obrigatoria para cada curso:

1º ESO:
Estanislao, príncipe de Sofrovia, Manuel Lourenzo, editorial Xerais.
Ideas de bombeiro, Andreu Martín, editorial Rodeira.
O Deus desaparecido, Pepe Carballude, editorial Everest. 

2º ESO:
Pel de lobo. Xosé Miranda, editorial Xerais.
A rateira, Aghata Crhistie, editorial Vicens Vives.
Cartas de inverno.  Agustín Fernández Paz, editorial Xerais.

3º ESO:
Noite de voraces sombras. Agustín Fernández Paz, editorial Xerais.
O último traballo do señor Luna, César Mallorquí, editorial Rodeira.
Sede en Ourense, Uxía casal, editorial Galaxia.

4º ESO:
Os vellos non deben de namorarse. D. Rodríguez Castelao, editorial Galaxia.
Agosto do 36. Xosé Fernández Ferreiro, editorial Xerais.
Cabeza de medusa. Marilar Aleixandre, editorial Xerais.// Palabras envelenadas. Maite Carranza, editorial Rodeira.

Libros de lectura voluntaria:

1º ESO:
O achado do castro, Manuel Núñez Singala, editorial Sotelo Blanco.(1ª avaliación)
O pazo baleiro, Xabier P. Docampo, editorial Galaxia. (2ª avaliación)
Vaiche boa, Paul Jennigs, editorial Galaxia. (3ª avaliación)

 2º ESO:
Conta saldada. Suso de Toro, editorial Alfaguara. (1ª avaliación)
Un lugar chamado guerra. Jordi Sierra i Fabra, editorial Galaxia.(2ª avaliación)
A banda sen futuro. Marilar Aleixandre, editorial Xerais.(3ª avaliación)

3º ESO:
Valdemuller, Xosé Antonio Neira Cruz, editorial SM. (1ª avaliación)
Irmán do vento, Manuel Lourenzo, editorial Xerais.(2ª avaliación)
Contos por palabras, Agustín Fernández Paz, editorial Xerais.(3ª avaliación)

4º ESO:
Os biosbardos. Eduardo Blanco Amor, editorial Galaxia. (1ª avaliación)
Xente no rodicio. Xosé Neira Vilas, editorial Galaxia (2ª avaliación)
Corredores de sombra: . A. Fernández Paz, editorial Xerais.(3ª avaliación)

A sombra descalza. An Alfaya, editorial Xerais.(3ª avaliación)